• Harmonogram zebrań z rodzicami — wrzesień 2021

     • Zebrania z rodzicami będą odbywały się według podanego poniżej harmonogramu. Bardzo prosimy o punktualne przybycie na spotkanie i przestrzeganie Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID‑19 zamieszczonej na stronie internetowej Szkoły.
      (obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły oraz zakrywanie ust i nosa).

      Zebrania dla rodziców klas pierwszych – 06.09.2021 (poniedziałek)
      16:30 – klasa I TA (wejście D1) – wychowawca p. Krzysztof Baryła (sala 219)
      16:30 – klasa I TC (wejście D2) – wychowawca p. Hanna Krzewińska (sala 101)
      16:35 – klasa I TD (wejście D1) – wychowawca p. Katarzyna Siemieniako (sala 34)
      16:35 – klasa I TE (wejście D2) – wychowawca p. Ida Petera (sala 119)
      16:40 – klasa I TF (wejście D1) – wychowawca p. Paweł Kowalski (sala 103)
      17:40 – klasa 1 abc (wejście D2) – wychowawca p. Sławomir Kąpiński (sala 214)

      Zebrania dla rodziców klas drugich – 07.09.2021 (wtorek)
      16:30 – klasa II TA (wejście D1) – wychowawca p. Damian Lewandowski (sala 219)
      16:30 – klasa II TBCF (wejście D2) – wychowawca p. Mariusz Stępniewski (sala 101)
      16:35 – klasa II TD (wejście D1) – wychowawca p. Marek Kajkowski (sala 206)
      16:35 – klasa II TE (wejście D2) – wychowawca p. Agnieszka Kulikowska (sala 106)
      16:40 – klasa 2 abc (wejście D1) – wychowawca p. Tomasz Zagroba (sala 34)
      17:40 – klasa 3abcG (wejście D2) – wychowawca p. Jolanta Kasprzak (sala 214)
      17:40 – klasa 3 abcP (wejście D3) – wychowawca p. Stanisław Łyziński (sala W4)
      17:45 – klasa III TEP (wejście D2) – wychowawca p. Aleksandra Zagroba (sala 106)

      Zebrania dla rodziców klas trzecich – 08.09.2021 (środa)
      16:30 – klasa III TAG (wejście D1) – wychowawca p. Ewa Paczkowska (sala 34)
      16:30 – klasa III TAP (wejście D2) – wychowawca p. Ewa Twarda – Wojda (sala 119)
      16:35 – klasa III TBFG (wejście D1) – wychowawca p. Artur Kapela (sala 3)
      16:35 – klasa III TBFP (wejście D2) – wychowawca p. Krzysztof Nejman (sala 115)
      16:40 – klasa III TDG (wejście D1) – wychowawca p. Adam Milewski (sala 101)
      16:40 – klasa III TDP (wejście D2) – wychowawca p. Piotr Kuliński (sala 219)
      17:45 – klasa III TEG (wejście D1) – wychowawca p. Marek Witek (sala 219)

      Zebrania dla rodziców klas czwartych – 09.09.2021 (czwartek)
      16:30 – klasa IV TA (wejście D1) – wychowawca p. Małgorzata Baryła (sala 215)
      16:30 – klasa IV TBEF (wejście D2) – wychowawca p. Tomasz Kozyra (sala 3)
      16:35 – klasa IV TC (wejście D1) – wychowawca p. Marta Kapela (sala 101)
      16:35 – klasa IV TD (wejście D2) – wychowawca p. Tomasz Wieteska (sala 203)
      16:40 – klasa IV TD1 (wejście D1) – wychowawca p. Mariusz Lesiuk (sala 119)
      16:40 – klasa IV TE (wejście D2) – wychowawca p. Oliwia Wojciechowska (sala 32)

      Zebranie Komitetu Organizacyjnego Studniówki – 09.09.2020 (czwartek)
      17:00 – p. Marta Kapela, p. Oliwia Wojciechowska, p. Tomasz Kozyra + rodzice /po jednej osobie z każdej klasy/ (sala 101)

      Wybór Prezydium Rady Rodziców
      17:30 - Zebrania przedstawicieli trójek klasowych w celu wyboru Prezydium Rady Rodziców / (sala 103)