•  Szkolny zestaw podręczników 2022/2023

    Przedmioty zawodowe

    Uwaga!
    Z zakupem podręczników do przedmiotów zawodowych proszę wstrzymać się do spotkania z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot.

     

    Technikum

    Technik elektryk

    Klasa I
    • Bolkowski S.: Elektrotechnika i elektronika. Wyd. WSiP.
    • Markiewicz A.: Zbiór zadań z elektrotechniki. Wyd. WSiP.
     
    Klasa II
    • Bielawski A., Kuźma W.: Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.
    • Goźlińska E.: Maszyny elektryczne. Wyd. WSiP.
    • Karasiewicz S.: Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.
    • Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, praca zbiorowa, Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
    • Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. WSiP.
    • Tąpolska A.: Montaż instalacji elektrycznych. Cz. 1., Wyd. WSiP.
    • Kotlarski W.: Aparaty i urządzenia elektryczne. Wyd. WSiP.
     
    Klasa III
    • Bielawski A., Kuźma W.: Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Wyd. WSiP.
    • Chrząszczyk I.: Konserwacja instalacji elektrycznych. Cz. 2., Wyd. WSiP.
    • Goźlińska E.: Maszyny elektryczne. Wyd. WSiP.
    • Januszewski S., Pytlak A., Rosnowska-Nowaczyk M., Świątek H.: Energoelektronika. Wyd. WSiP.
    • Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, praca zbiorowa, Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
    • Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. WSiP.
    • Pilawski M., Winek T.: Pracownia elektryczna. Wyd. WSiP.
     
    Klasa IV (po gimnazjum, po szkole podstawowej)
    • Goźlińska E.: Maszyny elektryczne.
    • Januszewski S.: Pytlak A.: Urządzenia energoelektroniczne. Wyd. WSiP.
    • Januszewski S.: Pytlak A., Rosnowska-Nowaczyk M., Świątek H.: Energoelektronika. Wyd. WSiP.
    • Musiał E.: Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Wyd. WSiP.
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.
    • Tokarz M., Lip Ł.: Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WSiP.
    • Władysław O.: EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKA w pytaniach i odpowiedziach".  Wydawnictwo i Handel Książkami ,,KaBe" s.c. Krosno.
     

    Technik mechanik

    Klasa I
    • Boś P., Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz. 1. Wyd. WKŁ.
    • Boś P., Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz. 2. Wyd. WKŁ.
    • Górecki A.: Technologia ogólna — Podstawy technologii mechanicznej. Wyd. WSiP.
    • Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. Wyd. WSiP.
    • Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.
    • Figurski J., Popis S.: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Wyd. WSiP.
     
    Klasa II
    • Boś P., Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz. 2. Wyd. WKŁ.
    • Figurski J., Popis S.: Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
    • Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.
     
    Klasa III
    • Boś P., Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz. 2. Wyd. WKŁ.
    • Górecki A.: Technologia ogólna. Wyd. WSiP.
    • Grzelak K., Kowalczyk S.: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Wyd. WSiP.
    • Grzelak K., Telega J., Torzewski J.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
     
    Klasa IV (po gimnazjum, po szkole podstawowej)
    • Brodowicz W., Grzegórski Z.: Technologia budowy maszyn. Wyd. WSiP.
    • Feld M.: Technologia budowy maszyn. Wyd. PWN, W-wa 2000.
    • Grzelak K., Kowalczyk S.: Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. Wyd. WSiP.
    • Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.
    • Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.
     

    Technik informatyk

    Klasa I
    • Tomasz Marciniuk: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1 INF.02.
    • Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 INF.02.
     
    Klasa II
    • Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 INF.02.
    • Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3 INF.02. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
     
    Klasa III
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
    • Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3 INF.02. Wyd. WSiP.
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1 INF.03. Wyd. WSiP.
     
    Klasa IV
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1 INF.03. Wyd. WSiP.
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2 INF.03. Wyd. WSiP.
     
    Klasa V
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1 INF.03. Wyd. WSiP.
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2 INF.03. Wyd. WSiP.
     

    Technik programista

    Klasa I
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1 INF.03. Wyd. WSiP.
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2 INF.03. Wyd. WSiP.
    • Dariusz Gołębiowski. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 1. Wyd. WSiP.
    • Tomasz Marciniuk: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1 INF.02. Wyd. WSiP.
    • Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 INF.02. Wyd. WSiP.
     
    Klasa II
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1 INF.03. Wyd. WSiP.
    • Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot. Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2 INF.03. Wyd. WSiP.
    • Dariusz Gołębiowski. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 1. Wyd. WSiP.
     

    Technik pojazdów samochodowych

    Klasa I
    • Boś P., Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz. 1. Wyd. WKŁ.
    • Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., G. Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.
    • Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.
    • Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.
    • Praca zbiorowa. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.05 cz. 1, cz.2. Wyd. WSiP.
     
    Klasa II
    • Boś P., Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Cz. 2. Wyd. WKŁ.
    • Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.
    • Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.
    • Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.
    • Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
    • Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.
    • Praca zbiorowa. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.05 cz. 1, cz. 2. Wyd. WSiP.
     
    Klasa III
    • Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., G. Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.
    • Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.
    • Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.
    • Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
    • Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.
    • Praca zbiorowa. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.05 cz. 1, cz.2. Wyd. WSiP.
    • Figurski J., Kowalczyk St., Szymańczak M.: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT. 06 cz. 1. Wyd. WSiP.
     
    Klasa IV (po gimnazjum, po szkole podstawowej)
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Cz. 2., Wyd. WKŁ.
    • Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.
    • Joachim Potrykus J.: Poradnik mechanika. Wyd. REA.
    • Kowalczyk S.: Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Wyd. Nowa Era.
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.
    • Okoniewski S.: Technologia maszyn. Wyd. WSiP.
    • Praca zbiorowa. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT.05 cz. 1, cz.2. Wyd. WSiP.
    • Figurski J., Kowalczyk St., Szymańczak M.: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT. 06 cz.1. Wyd. WSiP.
    • Kowalczyk St.: Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.42.2. Wyd. WSiP.
     
    Klasa V
    • Figurski J., Kowalczyk St., Szymańczak M.: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Kwalifikacja MOT. 06 cz. 1. Wyd. WSiP.
     

    Technik teleinformatyk

    Klasa I
    • Bensel P.: Systemy i sieci komputerowe. Helion, Warszawa 2010.
    • Bolkowski S.: Elektrotechnika. WSiP, Warszawa 2014.
    • Bukała W., Szczęch K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. WSiP, Warszawa 2013.
    • Burcan J.: Podstawy rysunku technicznego. WNT, Warszawa 2015.
    • Chwaleba A., Moeschke B., Płoszajski G.: Elektronika. WSiP, Warszawa 2013.
    • Krajewska A.: Kompetencje społeczne i personalne. Ekonomik, Warszawa 2015.
    • Pióro B., Pióro M.: Podstawy elektroniki cz. 1. WSiP, Warszawa 2013.
    • Pióro B., Pióro M.: Podstawy elektroniki cz. 2. WSiP, Warszawa 2013.
    • Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 INF.02.
     
    Klasa II
    • Bensel P.: Systemy i sieci komputerowe. Helion, Warszawa 2010.
    • Kabaciński W., Żal M.: Sieci telekomunikacyjne. WKŁ, Warszawa 2008.
    • Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe cz. 1. WSiP, Warszawa 2010.
    • Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe cz. 2. WSiP, Warszawa 2010.
     
    Klasa III
    • Kabaciński W., Żal M.: Sieci telekomunikacyjne. WKŁ, Warszawa 2008.
    • Kula S.: Systemy teletransmisyjne. WKŁ, Warszawa 2004.
    • Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe cz. 1. WSiP, Warszawa 2010.
    • Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe cz. 2. WSiP, Warszawa 2010.
    • Pytel K., Osetek S.: Konfigurowanie urządzeń sieciowych. WSiP, Warszawa 2013.
    • Simmonds A.: Wprowadzenie do transmisji danych. WKŁ, Warszawa 1999.
    • Stranneby D.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. BTC, Warszawa 2004.
    • Szóstka J.: Fale i anteny. WKŁ, Warszawa 2001.
    • Wesołowski K.: Systemy radiokomunikacji ruchomej. WKŁ, Warszawa 2003.
    • Grudziński A., Szymczak M.: Konfigurowanie urządzeń sieciowych E.13.2, Nowa Era.
    • Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3.
     
    Klasa IV
    • Bensel P.: Systemy i sieci komputerowe. Helion, Warszawa 2010.
    • Kabaciński W., Żal M.: Sieci telekomunikacyjne. WKŁ, Warszawa 2008.
    • Kula S.: Systemy teletransmisyjne. WKŁ, Warszawa 2004.
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ekonomik, Warszawa 2016.
    • Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe cz. 1. WSiP, Warszawa 2010.
    • Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe cz. 2. WSiP, Warszawa 2010.
    • Pytel K., Osetek S.: Konfigurowanie urządzeń sieciowych. WSiP, Warszawa 2013.
     

    Szkoła Branżowa I stopnia

    Elektryk

    Klasa I
    • Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki. Cz. 1., Wyd. WSiP.
    • Markiewicz A.: Zbiór zadań z elektrotechniki. Wyd. WSiP.
    • Pazdro K., Poniński M.: Miernictwo elektryczne. Wyd. WNT.
    • Bolkowski Stanisław : Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. WNT.
     
    Klasa II
    • Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki. Cz. 2., Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.
    • Pilawski M., Winek T.: Pracownia elektryczna. Wyd. WSiP.
    • Elżbieta Goźlińska: Maszyny Elektryczne. Wyd. WSiP.
     
    Klasa III
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. Ekonomik.
    • Pilawski M., Winek T.: Pracownia elektryczna. Wyd. WSiP.
    • Stein Z.: Maszyny elektryczne. Wyd. WSiP.
     

    Mechanik pojazdów samochodowych

    Klasa I
    • Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz. 1., Wyd. WKŁ.
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Wyd. WKŁ.
    • Anna Krajewska: Kompetencje społeczne i personalne, wydawnictwo EKONOMIK.
     
    Klasa II
    • Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz. 1., Wyd. WKŁ.
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 2., Wyd. WKŁ.
    • Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.
    • Karczewski M., Szczęch L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.
     
    Klasa III
    • Dąbrowski M., S. Kowalczyk S., G. Trawiński G.: Diagnostyka pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Karczewski M., Szczech L., Trawiński G.: Silniki pojazdów samochodowych. Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. EKONOMIK.
     

    Elektromechanik pojazdów samochodowych

    Klasa I
    • Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz. 1., Wyd. WKŁ.
    • Kurdziel R.: Elektrotechnika dla ZSZ. Cz.1., Wyd. WSiP.
    • Anna Krajewska: Kompetencje społeczne i personalne, wydawnictwo EKONOMIK.
    • Bolkowski Stanisław: Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. WNT.
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 1., Wyd. WKŁ.
     
    Klasa II
    • Boś P. Sitarz S.: Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania. Cz. 1., Wyd. WKŁ.
    • Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.
    • Kurdziel R.: Elektrotechnika dla ZSZ. Cz. 1., Wyd. WSiP.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.
    • Bolkowski Stanisław: Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. WNT.
    • Elżbieta Goźlińska: Maszyny Elektryczne. Wyd. WSiP.
    • Gabryelewicz M.: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Cz. 2., Wyd. WKŁ.
     
    Klasa III
    • Herner A., Riehl H.: Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. Wyd. WKŁ.
    • Makieła Z., Rachwał T.: Podstawy przedsiębiorczości. Nowa Era, Warszawa 2006.
    • Musiałkiewicz J.: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Wyd. EKONOMIK.

     

    WYKAZ PODRĘCZNIKÓW Z MATEMATYKI, CHEMII, INFORMATYKI i FIZYKI


    TECHNIKUM IV LETNIE, po gimnazjum


    MATEMATYKA

    Klasa  IV — Podręcznik do liceów i techników kl. III zakres rozszerzony — Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda — Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro i zbiór zadań tych samych autorów.

    FIZYKA I ASTRONOMIA

    Klasa IV  — „Z fizyką w przyszłość”, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach część 2, wydawnictwo ZAMKOR

    INFORMATYKA

    Klasa IV (klasy D i F) — Informatyka dla szkół ponadgimnajalnych poziom rozszerzony — Grażyna Koba wyd. Migra

     

    TECHNIKUM V LETNIE, po szkole podstawowej


    MATEMATYKA

    Klasa I — „MATEMATYKA 1” Podręcznik do liceów i techników zakres rozszerzony, dla absolwentów szkoły podstawowej i zbiór zadań — Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
    (podręcznik do nowej podstawy programowej 2019) i zbiór zadań tych samych autorów (do nowej podstawy programowej 2019)

    Klasa II — „MATEMATYKA 1” (kontynuacja) a następnie „MATEMATYKA 2” Podręcznik do liceów i techników zakres rozszerzony, dla absolwentów szkoły podstawowej (wydanie 2020) i zbiór zadań — Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

    Klasa III — „MATEMATYKA 2” (kontynuacja) a następnie „MATEMATYKA 3” Podręcznik do liceów i techników zakres rozszerzony, dla absolwentów szkoły podstawowej (wydanie 2021) i zbiór zadań — Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

    Klasa IV — „MATEMATYKA 3” Podręcznik do liceów i techników zakres rozszerzony, dla absolwentów szkoły podstawowej (wydanie 2021) i zbiór zadań — Oficyna Edukacyjna – Krzysztof Pazdro.

    CHEMIA

    Klasa I — „Chemia ogólna i nieorganiczna 1” zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. (Technikum)

    Klasa II — „Chemia organiczna 2” zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod. (Technikum)

    FIZYKA

    Klasa I — ,,Fizyka 1” Podręcznik. Liceum i technikum zakres podstawowy. Część 1. Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda, Wydawnictwo: WSiP (reforma 2019)

    Klasa II — Podręcznik wydawnictwa WSiP „Fizyka 2”, liceum i technikum zakres podstawowy. Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda.

    Klasa III i IV — Podręcznik wydawnictwa WSiP „Fizyka 3”, liceum i technikum zakres podstawowy. Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda.

    INFORMATYKA

    Klasa I — Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Grażyna Koba, zakres podstawowy. Klasa I, wydawnictwo Migra.

    Klasa II — Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Grażyna Koba, zakres podstawowy. Klasa II, wydawnictwo Migra.

    Klasa III — Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Grażyna Koba, zakres podstawowy. Klasa III, wydawnictwo Migra.

     

    SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, po szkole podstawowej


    MATEMATYKA

    Klasa I — „Matematyka w branżowej szkole I stopnia. Podręcznik 1” — podręcznik dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Wydawnictwo Podkowa. Autorzy: Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska. 

    Klasa II — kończymy podręcznik „Matematyka w branżowej szkole I stopnia. Podręcznik 1” następnie w drugim semestrze „Matematyka w branżowej szkole I stopnia. Podręcznik 2” — podręcznik dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Wydawnictwo Podkowa. Autorzy: Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska.

    Klasa III — kończymy podręcznik „Matematyka w branżowej szkole I stopnia. Podręcznik 2” — podręcznik dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Wydawnictwo Podkowa. Autorzy: Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska.

    FIZYKA

    Klasa I — Fizyka. Klasa 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Grzegorz Kornaś, Operon

    Klasa II — Fizyka. Klasa 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Grzegorz Kornaś, Operon

    Klasa III — Fizyka. Klasa 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. Grzegorz Kornaś, Operon

    INFORMATYKA

    Klasa I — Grażyna Koba, „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”, wydawnictwo Migra.

     

    CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

     

    TECHNIKUM PO GIMNAZJUM

    KLASA IV

    JĘZYK POLSKI: „Ponad słowami”, kl. III,  Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, wyd. Nowa Era.

    (jeszcze też będzie kontynuowany podręcznik z trzeciej klasy)

    JĘZYK ANGIELSKI: „Oxford Matura Trainer”, opracowanie zbiorowe, Oxford, poziom podstawowy  (klasa pani I. Petery „Repetytorium maturalne”, wyd. Express Publishing, poziom podstawowy, ewentualnie rozszerzony).

    JĘZYK NIEMIECKI: „ Komplett 3” (podręcznik i ćwiczenia), Gabriella Montali, Daniela Mandelli, wyd. LektorKlett.

    HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO: „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość”, Jarosław Centek, wyd. Nowa Era oraz „Poznać Przeszłość. Europa i świat”, Karol Kołodziejski, Tomasz Krzemiński, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy.

    RELIGIA: W rodzinie, red. Z. Marek, A. Walulik, wydawnictwo WAM. (ten sam, co w klasie III)

     

    TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

     

    KLASA I

    JĘZYK POLSKI: „Ponad słowami” kl. I cz. 1 i cz. 2, Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska (proszę zwrócić uwagę na autorów podręcznika – muszą być właśnie te trzy nazwiska), wyd. Nowa Era, zakres podstawowy i rozszerzony (dwie książki).

    JĘZYK ANGIELSKI: „New Enterprise”,John Dooley, wyd. Express Publishing.

    JĘZYK NIEMIECKI: „Komplett plus1” (podręcznik i ćwiczenia), Gabriella Montali, Daniela Mandelli; wyd. LektorKlett.

    HISTORIA:Poznać przeszłość 1, Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, Marcin Pawlak, Adam Szweda, wyd.  Nowa Era.

    HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: ”Historia i teraźniejszość. Podręcznik Liceum i technikum”, I. Modzelewska-Rysiak, L. Rysiak, A. Cisek, K. Wilczyński; wyd. WSiP

    FILOZOFIA: „Spotkania z filozofią”, M. Bokiniec, S. Zielka, wyd. Nowa Era.

    BIOLOGIA: „Biologia na czasie 1”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, wyd. Nowa Era, zakres podstawowy.

    "Kompetencje personalne i społeczne", Anna Krajewska, Wydawnictwo Ekonomik .

    RELIGIA: „Jezus prowadzi i zbawia”, Z. Marek, A. Walulik, wyd. WAM.

     

    KLASA II

    JĘZYK POLSKI: „Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony”, Małgorzata Chmiel,Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, wyd. Nowa Era.

    (podręcznik będzie potrzebny dopiero w trakcie roku szkolnego).

    JĘZYK ANGIELSKI: „New Enterprise”,John Dooley, wyd. Express Publishing.

    JĘZYK NIEMIECKI: „Komplett plus2” (podręcznik i ćwiczenia), Gabriella Montali, Daniela Mandelli; wyd. LektorKlett.

    HISTORIA: Poznać przeszłość 2, Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, wyd. Nowa Era.

    BIOLOGIA: „Biologia na czasie 2, zakres podstawowy”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, wyd. Nowa Era.

    PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:„Krok w przedsiębiorczość” - podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era.

    "Kompetencje personalne i społeczne", Anna Krajewska, Wydawnictwo Ekonomik.

    RELIGIA: „W  świecie”, Z. Marek, A. Walulik, wyd. WAM Kraków.

     

    KLASA III

    JĘZYK POLSKI: „Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony”, Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, wyd. Nowa Era.

    oraz „Ponad słowami. Klasa 3 cz. 1”, J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, wyd. Nowa Era.

    JĘZYK ANGIELSKI: „Oxford Solutions Gold, Intermediate, Student's Book and Workbook”, Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sobierska; wyd. Oxford Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sobierska; wyd. Oxford.

    JĘZYK NIEMIECKI: „Komplett plus 3” (podręcznik i ćwiczenia),, Gabriella Montali, Daniela Mandelli; wyd. LektorKlett.

    HISTORIA: „Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, St. Roszak, wyd. Nowa Era.

    GEOGRAFIA: „Oblicza geografii 1”, R. Malarz, M. Więckowski, wyd. Nowa Era oraz „Oblicza geografii 2”, T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, wyd. Nowa Era.

    BIOLOGIA: „Biologia na czasie 2, zakres podstawowy”, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, wyd. Nowa Era.

    PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:„Krok w przedsiębiorczość” - podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era.

    RELIGIA: „W  rodzinie”, Z. Marek, A. Walulik, wyd. WAM Kraków.

     

    KLASA IV

    JĘZYK POLSKI: „Ponad słowami 3 cz. 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum”,  J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka, J. Ginter, A. Równy, wyd. Nowa Era

    JĘZYK ANGIELSKI: „Oxford Gold Solutions Intermediate” (I semestr), „Repetytorium Maturalne” (do uzgodnienia wydawnictwo, II semestr)

    JĘZYK NIEMIECKI: „Komplett plus 4” (podręcznik i ćwiczenia),, Gabriella Montali, Daniela Mandelli; wyd. LektorKlett.

    HISTORIA: ”Poznać przeszłość 4. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Kłaczkow, S. Roszak; wyd. Nowa Era.

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: „W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Janicki, J Kięczkowska, M. Menz; wyd. Nowa Era.

    GEOGRAFIA: „Oblicza geografii 3, zakres podstawowy”, Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Nowak, B. Szyda; wyd. Nowa Ewa

    BIOLOGIA: „Biologia na czasie 3, zakres podstawowy”, Jolanta Holeczek; wyd. Nowa Era.

    RELIGIA: „Drogi świadków Chrystusa w rodzinie”, red. Z. Marek; wyd. WAM Kraków.

     

    SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

    KLASA 1

    JĘZYK POLSKI: „To się czyta!, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, wyd. Nowa Era.

    JĘZYK ANGIELSKI: „Solutions Gold Elementary Pre-Intermediate, Student's Booki Workbook”, Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska, wyd. Oxford.

    HISTORIA: „Dziś historia 1.Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”, S. Zając; wyd. SOP OŚWIATOWIEC Toruń.

    HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: „Historia i teraźniejszość”, J. Niszcz, S. Zając; wyd. SOP OŚWIATOWIEC Toruń.

    GEOGRAFIA: „Geografia 1”, Sławomir Kurek, wyd. Operon.

    PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: „Krok w przedsiębiorczość” - podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, wyd. Nowa Era.

    EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: „Żyję i działam bezpiecznie”, Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era (podręcznik i ćwiczenia).

    "Kompetencje personalne i społeczne", Anna Krajewska, wyd. Ekonomik.

    RELIGIA: Mocni wiarą”, red. T. Panuś, R. Chrzanowska, wyd. św. Stanisława BM (Kraków).

     

    KLASA 2

    JĘZYK POLSKI: „To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia cz.2”, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, wyd. Nowa Era.

    JĘZYK ANGIELSKI: Solutions Gold, Pre-Intermediate”, Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Wieruszewska; wyd. Oxford

    HISTORIA: „Historia dla szkoły branżowej I stopnia 2”, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki, wyd.  Operon.

    GEOGRAFIA: „Geografia klasa 2”, Sławomir Kurek, wyd. Operon.

    "Kompetencje personalne i społeczne", Anna Krajewska, wyd. Ekonomik.

    RELIGIA: Mocni nadzieją”, red. T. Panuś, wyd. św. Stanisława BM (Kraków).

     

    KLASA 3

    JĘZYK POLSKI: „To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia”, Anna Klimowicz, Joanna Ginter, A. Ciesielska, wyd. Nowa Era.

    JĘZYK ANGIELSKI: „Solutions Gold, Pre-Intermediate”, Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Wieruszewska; wyd. Oxford

    HISTORIA: „Historia dla szkoły branżowej I stopnia 3”, Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki; wyd. Operon.

    WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: „Wiedza o społeczeństwie” , Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska, wyd. Operon.

    GEOGRAFIA: „Geografia klasa 3”, Sławomir Kurek;  wyd. Operon.

    RELIGIA: Mocni miłością”, red. T. Panuś, wyd. św. Stanisława BM (Kraków)