• IOD (Inspektor Ochrony Danych)

    tel. 24 367‒89‒34

    Elżbieta Wituska
    e‑mail: elzbieta.wituska@zjoplock.pl