• Wycieczka do Warszawy.

     • W dniu 11.05.2022 r. uczniowie klas I TD, II TD i II TE pojechali na wycieczkę do Warszawy. Poznawali historię Warszawy na przykładzie Starego Miasta i Krakowskiego Przedmieścia. Spacer z przewodnikiem pozwolił przybliżyć uczniom dziedzictwo kultury i pamiątek od średniowiecza aż do współczesności. Na koniec spaceru po Warszawie nauczyciel naszej szkoły, Pani Ewa Wiśniewska opowiedziała o historii powstawania i funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych.

     • Relacja ze stażu zagranicznego dla informatyków i teleinformatyków

     • Staż zagraniczny dla informatyków i teleinformatyków z programu „Szkoła Nowoczesnych Technologii” — Malaga/Hiszpania — marzec 2022 — film z praktyk

      Staż zagraniczny dla informatyków i teleinformatyków z programu „Szkoła Nowoczesnych Technologii” — Malaga/Hiszpania — marzec 2022 — film z wycieczek

     • Gratulujemy naszym uczniom

     • W marcu i kwietniu 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem

      „PRZYRODA — TWÓJ PRZYJACIEL” z tematem wiodącym XLIV Edycji „PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU”

      oraz ogólnopolski konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” XXXV edycji 2021/2022 organizowany przez: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody.

      Głównym celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej i zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz potrzebę jej ochrony.

      W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce etapu regionalnego zajął Joachim Karaczewski — temat pracy „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach — mój wpływ na jej zachowanie”. W konkursie „Przyroda w czterech porach roku” I miejsce zajął Dominik Aniszewski, III miejsce Jakub Cierpikowski, a wyróżnienie Michał Łaciak. Gratulujemy.

     • Dzień otwartych drzwi: konkurs — prowadzenie szkolnego pojazdu e-buggy

     • Podczas Dnia Otwartego, który odbył się 29 kwietnia 2022 roku przeprowadzono konkurs sprawnościowy. Polegał on na przejeździe czasowym odcinka specjalnego naszym szkolnym e-buggy, po torze wytyczonym pachołkami na boisku szkolnym. Udział w nim brali zarówno nasi uczniowie, jak i osoby chętne odwiedzające naszą szkołę. Zwycięzcą został Jakub B. pokonując trasę w czasie 23 sekundy. Gratulujemy!