• City Coders Hackathon Płock 2022

     • W dniach 24–25 września 2022 r. odbyła się V edycja maratonu programistycznego City Coders Hackathon Płock. Drugie miejsce zajęła drużyna uczniów naszego Technikum — TDP DEVELOPMENT w składzie Roland Sobczak, Maciej Żuk, Mateusz Borucki. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Pozostałe drużyny KRZYŻACY (Wiktor Łączny, Wiktor Lutowski, Karol Serwiński), PAYK PROGRAMMERS (Mateusz Smolarek, Marcel Fusik, Adam Rosmanowski) oraz mieszana z III LO NOSATECH (Sebastian Ozimkowski) też wykazały się dużymi umiejętnościami programistycznymi i wspaniałymi pomysłami na aplikacje.

      W bieżącej edycji brało udział 27 drużyn. Wśród nich 3 z naszej szkoły i jedna mieszana z III LO (łącznie 10 osób). Maraton to fantastyczna nauka i zabawa. Stymuluje przedsiębiorcze myślenie, wychwytuje talenty, rozwija pasje i daje możliwości sprawdzenia się w środowisku programistycznym. Duch rywalizacji aktywizuje uczniów do intensywnego działania. Uczestnicy bez przerwy pracowali nad swoimi projektami aplikacji mobilnych. Rozpoczęli w piątek o 9:00 a zakończyli prace około godziny 16:00. Następnie musieli  zaprezentować projekty przed komisją. Ogłoszenie wyników nastąpiło około 20:00.

      Szczegóły konkursu na stronie hackathon.plock.eu.

     • Płockie Forum Gospodarcze 2022

     • Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do uczestnictwa w Płockim Forum Gospodarczym, które odbyło się 22.09.2022 roku na terenie filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza w Płocku. Podczas tego wydarzenia biznesowego mogli zaprezentować pojazd z napędem elektrycznym. Jazdy testowe odbywały się na holu głównym Politechniki Warszawskiej oraz na parkingu uczelni. E-buggy wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników forum. Wiele osób skorzystało z możliwości jazdy testowej.

      Auto elektryczne zostało zbudowane od podstaw na warsztatach szkolnych przez uczniów klas o kierunkach technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i technik elektryk pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych Jarosława Rumianowskiego.

      Budowa pojazdu była kontynuacją praktyk zagranicznych w Hiszpanii, które odbywali uczniowie naszej szkoły z projektu unijnego „Szkoła Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt został napisany przez nauczycieli: p. Małgorzatę Jeziorską i p. Katarzynę Siemieniako.

     • Obchody Dnia Sybiraka

     • W dniu 17.09.2022 r. w Płocku, obchodzony był Dzień Sybiraka. Uroczystości odbyły się przy Memoriale Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym. Memoriał Sybiraków upamiętnia Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w obozach w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a także Kresowiaków wywiezionych wgłąb ZSRS w czasie II wojny światowej.

      Na uroczystościach obecny był poczet sztandarowy naszej szkoły (Łukasz Sulkowski, Jakub Rybski oraz Paweł Walczak — 2TA).

      Opiekun pocztu: Artur Kapela

     • Praktyki w Hiszpanii dla techników mechaników i techników pojazdów samochodowych

     • Zapraszamy do obejrzenia gorącej relacji z pobytu uczniów naszej szkoły na praktykach w Hiszpanii, które odbyły się w dniach 16 kwietnia 2022 r.–30 kwietnia 2022 r. Relacja dokładnie ukazuje, jak uczniowie w zawodzie technik mechanik i technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych z wielkim zaangażowaniem tworzyli przez dwa tygodnie pojazd z napędem elektrycznym typu E-buggy.​​​​​​​​​​​​​​

      Na praktyki przyjęła nas szkoła z Sewilli Colegio Salesiano Santisima Trinidad. Jest to jedna z najstarszych szkół w Hiszpanii, która zajmuje się między innymi kształceniem w kierunkach technicznych. Opiekunami uczniów w Sewilli byli pan Rafał Lewandowski oraz pani Małgorzata Jeziorska.

      W czasie wolnym uczniowie zwiedzali Sewillę — stolicę Andaluzji, gdzie mieszkali i odbywali praktyki oraz Kadyks — pirackie miasteczko nad Oceanem Atlantyckim.

      Był to już 3 wyjazd z projektu „Szkoła Nowoczesnych Technologii”, realizowanego przez naszą szkołę od 1 października 2020 r. Projekt jest całkowicie finansowany z projektu Unii Europejskiej „Ponadnarodowa mobilność uczniów i kadry kształcenia zawodowego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z praktyk i zwiedzania Sewilli i Kadyksu.

     • Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka

     • Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka

      Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:

      1. Uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych — do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
      2. Zamieszkujący na terenie miasta Płocka.
      3. Pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochód NIE PRZEKROCZYŁ 600 zł na osobę w rodzinie).

      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w szkołach od 1 września 2022 r. oraz składać w szkołach do 15 września 2022 r.

      Rachunki rozliczające przyznane stypendium mogą obejmować wydatki poniesione po 1 lipca 2022 r.

      Zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka

      Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie:

      1. Uczący się w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych — do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
      2. Zamieszkujący na terenie miasta Płocka.
      3. Pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
      4. Przejściowo znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

      O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

      Druki oraz szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej można uzyskać w szkołach lub na stronie internetowej www.zjoplock.pl

     • List Ministra Edukacji i Nauki

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie,

      przed nami rok szkolny 2022/2023 — czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji. Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności.

      Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej. Dlatego też dzięki naszemu programowi Laboratoria Przyszłości zapewniamy uczniom dostęp do innowacyjnego sprzętu. Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inne nowoczesne urządzenia znajdują się już niemal w każdej szkole podstawowej. Jestem przekonany, że jest to rzeczywiste wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Laboratoria Przyszłości, czyli największa w historii polskiej edukacji inwestycja cyfrowa, objęła także szkoły niesamorządowe oraz szkoły polskie za granicą. Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie wyposażone busy, które od września 2022 roku można będzie spotkać we wszystkich województwach. Przeszkoleni edukatorzy będą odwiedzać szkoły i prowadzić dla uczniów i nauczycieli lekcje w formule warsztatowej.

      Równie wielkim zainteresowaniem, już od momentu swojej inauguracji, cieszy się program Poznaj Polskę. Dzięki niemu w ubiegłym roku szkolnym bez mała pół miliona uczniów odwiedziło miejsca ważne dla rodzimej nauki, historii czy wspólnej kultury i tożsamości narodowej. Dlatego też to przedsięwzięcie, które w wyjątkowy sposób wspiera edukację patriotyczną, będzie kontynuowane również w tym roku.

      W ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Dotyczą one przedmiotów takich jak historia, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wiedza o społeczeństwie, którą od 1 września na poziomie podstawowym zastąpi historia i teraźniejszość. Głównym założeniem HiT jest zaznajomienie ludzi młodych z najnowszymi wydarzeniami w kontekście dziejów Polski i świata. Nowy przedmiot ułatwi młodzieży ze szkół ponadpodstawowych poruszanie się w meandrach powojennej historii. Naszym celem jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością, lecz także wyposażenie uczniów w umiejętności istotne z punktu widzenia świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Bez zdolności do krytycznej i racjonalnej oceny dziejów — trudno bowiem stanowić o postawach szacunku wobec dorobku cywilizacji europejskiej.

      Jednocześnie naszą ambicją jest zagwarantowanie osobom młodym wiedzy, która pozwoli im na zgłębienie tajników ekonomii, gospodarki i marketingu. W przyszłym roku szkolnym chcemy wprowadzić przedmiot biznes i zarządzanie. Jego program będzie oparty na wiedzy specjalistów z dziedziny zarządzania oraz na doświadczeniu przedsiębiorców.

      Nowy rok szkolny przynosi zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie — czasu pracy nauczycieli. Ich celem jest między innymi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem.

      Czekają nas również zmiany w organizacji egzaminów zewnętrznych. Termin egzaminu ósmoklasisty przesunęliśmy z kwietnia na maj i zrezygnowaliśmy z przeprowadzania egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. W roku szkolnym 2022/2023 egzamin maturalny po raz pierwszy będą zdawać absolwenci czteroletniej szkoły ponadpodstawowej — formuła 2023. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony w formie ustnej i pisemnej. W formule 2023 zrezygnowaliśmy z trzydziestoprocentowego progu zdawalności wybranego przedmiotu dodatkowego. Zatem, aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdać egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej, tj. otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

      W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, polskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów z Ukrainy. Wierzę, że warunki, jakie stworzyliśmy, pozwolą wszystkim uczniom bezpiecznie kontynuować naukę w naszym systemie edukacji lub w systemie nauki zdalnej prowadzonej przez placówki w Ukrainie.

      Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, w swojej codziennej pracy podejmują Państwo starania na rzecz wychowania oraz kształcenia kolejnych pokoleń. Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe. Pragnę wyrazić wdzięczność za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale i budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej.

      Drodzy Uczniowie, czas szkolnej nauki może być niezapomnianą przygodą, okresem zacieśniania koleżeńskich relacji, a nadto — przepustką do realizacji marzeń. W nowym roku szkolnym wszystkim Uczniom życzę odwagi w odkrywaniu świata, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, a także wielu osiągnięć.

      Z wyrazami szacunku
      Przemysław Czarnek

     • List Prezydenta Miasta Płocka

     • Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie i Rodzice!

      Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Jak zwykle na początku września z zainteresowaniem spoglądamy w przyszłość, ciekawi, co przyniosą nam nadchodzące miesiące.

      Temu zainteresowaniu i oczekiwaniu towarzyszy niepokój. Uzasadniony, bo ostatnie lata postawiły przed całą społecznością szkolną wiele trudnych wyzwań. Jednym z nich była pandemia i konieczność całkowitego przeorganizowania pracy w naszych placówkach. Zdaliśmy ten przyspieszony egzamin, dzięki zaangażowaniu wszystkich i wielkiej solidarności.

      W ubiegłym roku szkolnym przyszedł kolejny cios — wojna w Ukrainie. Od jej rozpoczęcia do naszego miasta przybyło wielu uchodźców. Jestem dumny z płocczan, którzy przyjęli gości pod swoje dachy, a także z naszych szkół i przedszkoli, które otoczyły nowych uczniów opieką i stały się dla nich bezpieczną przystanią oraz dały namiastkę normalności w tak trudnym dla Ukraińców czasie. Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół, a także rodzicom za okazane serca.

      Wszystkie te nieoczekiwane zdarzenia i konieczność poradzenia sobie w kryzysowej sytuacji były też ważną lekcją dla uczniów. W końcu szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, ale także kształtowania charakterów młodych ludzi i wychowywania ich na świadomych, otwartych na świat obywateli. Takich, którzy z szacunkiem pochodzą do innych ludzi, niezależnie od odmiennych poglądów, wyznania, kultury czy stylu życia.

      Płockie szkoły działają sprawnie dzięki zaangażowaniu, mądrości i doświadczeniu płockich nauczycieli. Dziękuję Państwu za trudną i odpowiedzialną pracę. Doceniam to, że przekazując młodym ludziom wiedzę, uczą Państwo także otwartości na świat i krytycznego, samodzielnego myślenia. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzę Państwu niegasnącego zapału, wdzięczności uczniów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, także w sferze materialnej.

      Dzieciom i młodzieży życzę, aby czas spędzony w szkołach i przedszkolach dostarczył wiedzy i umiejętności, a także wielu wspaniałych przeżyć, które pozostaną w pamięci na lata.

      Rodzicom uczniów życzę, aby nadchodzący rok szkolny przyniósł im wiele wzruszeń, radości i powodów do dumy z osiągnięć dzieci.

      Wszystkim Państwu życzę dobrego, spokojnego roku szkolnego. Niech upłynie w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa.

      Prezydent Miasta Płocka
      Andrzej Nowakowski
       

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
    • (+48) 24 366‒99‒91
    • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
    • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
    • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
   • Logowanie