• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

    Logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

    Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej‐Curie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. W dniu 11 grudnia 2011 r. przedstawiciele obu instytucji oświatowych podpisali porozumienie, które uregulowało formy współpracy.

    Głównym celem porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcanie i motywowanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym. Cel jest realizowany poprzez objęcie opieką dydaktyczną i naukową uczniów i umożliwienie im oraz nauczycielom uczestnictwa w wykładach otwartych. Ponadto strony uczestniczą wzajemnie w ważnych uroczystościach i wydarzeniach.