• Koło młodych administratorów GNU/Linuksa

    Tux — maskotka Linux

    Celem „τέχνη*” — koła młodych administratorów GNU/Linuksa jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku młodszego administratora systemów komputerowych opartych na jądrze Linux oraz przygotowanie do ewentualnego przystąpienia do egzaminów branżowych na poziomie essentials lub associate.


    Tematyka zajęć:

    • ruch społeczny wolnego i otwartego oprogramowania oraz względy licencyjne;
    • proces instalacji różnych dystrybucji GNU/Linuksa;
    • praca w linii poleceń;
    • uzyskiwanie pomocy w środowisku wiersza poleceń;
    • poruszanie się po drzewie katalogów;
    • przeszukiwanie drzewa katalogów;
    • monitorowanie, modyfikowanie, konfigurowanie i zarządzanie:
     • środowiskiem powłoki systemowej;
     • użytkownikami i grupami;
     • plikami i dostępem do plików;
     • uprawnieniami;
     • strumieniami, potokami i przekierowaniami;
     • procesami;
     • pakietami;
     • zasobami sprzętowymi i sterownikami;
     • zasobami programowymi i bibliotekami współdzielonymi;
     • systemami plików i dowiązaniami;
     • rozruchem systemu komputerowego;
     • siecią i zasobami sieciowymi;
     • zabezpieczeniami;
     • logami systemowymi;
     • autentykacją i autoryzacją;
     • serwerami: HTTP, SSH, DHCP, DNS;
    • lokalizacja i internacjonalizacja;
    • symbole wieloznaczne i wyrażenia regularne;
    • przetwarzanie strumieni tekstowych za pomocą filtrów;
    • automatyzacja zadań administracyjnych z wykorzystaniem planisty;
    • pisanie skryptów powłoki;
    • wirtualizacja i konteneryzacja;
    • utwardzanie systemu.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie