• Bank Żywności w Płocku

    Logo Banku Żywności w Płocku

    W dniu 1 lutego 2017 r. została podpisana umowa o współpracy z Bankiem Żywności w Płocku. Umowa określa zasady postępowania w zakresie nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i prowadzenie działań towarzyszących zgodnie z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    Dzięki tej umowie uczniowie naszej szkoły, Ci najbardziej potrzebujący, będą mogli skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych.

    Ponadto w ramach umowy będą prowadzone następujące działania:

    • realizowanie tematów związanych z podnoszeniem wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego,
    • wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.