• Komunikacja Miejska sp. z o.o. w Płocku

    Logo Komunikacji Miejskiej w Płocku

    Dnia 1 marca 2018 roku została zawarta umowa między naszą Szkołą a firmą Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. Umowa ta zapoczątkowuje długofalową współpracę mającą na celu profesjonalne przygotowanie praktyczne uczniów Szkoły do wykonywania zawodu. Patronatem zostaną corocznie objęte klasy technika pojazdów samochodowych, szkoły branżowej I stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie będą odbywali praktyki na terenie Spółki. Ocena praktyk wydana przez Spółkę będzie podstawą do zaliczenia praktyki w Szkole.

    Na mocy umowy Szkoła nadaje Spółce tytuł Partnera Dydaktycznego.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku
   • (+48) 24 366‒99‒91
   • ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7,
    09-400 Płock
    Poland
   • 7:00–15:00 (od poniedziałku do piątku)
   • W sprawach rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 sekretariat jest czynny w godzinach 8:00–14:00
  • Logowanie